پرسش و پاسخ

پاسخ اجمالی: 

اتفاق مسلمانان بر آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شده اند. حال سوال این است که حضرت قبل از چهل سالگی متعبد بوده و خدا را عبادت می کرده اند یا خیر؟ در صورتی که خدا را عبادت می کرده اند،تابع کدام دین و شریعت بوده اند؟
از ابتدای خلقت تا روز قیامت،دین مورد رضایت خداوند متعال یکی بیش نبوده است و تمام انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بشر را به یک دین که همان اسلام باشد،دعوت نموده اند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تمام انبیای الهی مقدمه ظهور و بروز نبوت پیامبر گرامی اسلام بوده اند،لذا تمام آنان موظف و مامور به انذار و بشارت مردم در جهت بعثت این وجود مقدس بوده اند.

Hamed Mr.Motivation 1642017105
پاسخ اجمالی:
علماء شیعه گفته اند پدران رسول خدا صلی الله علیه و آله تا حضرت آدم علیه السلام همه شان موحد بوده اند و شیعه بر این مطلب اجماع دارند.

Hamed Mr.Motivation 1640453424
پاسخ اجمالی
ایرانیان همواره حضرت علی علیه السلام را در زمان ها و مواضع مختلفی مورد تکریم خود قرار می دادند و به ایشان و همراهانشان محبت فراوان می کردند.در مقابل حضرت علی علیه السلام نیز همواره دوستدار ایرانیان بودند،بین آن ها و اعراب فرقی نمی گذاشتند،بیت المال را میان عرب و عجم(غیرعرب) یکسان تقسیم می کردند و هدایای ایرانیان را می پذیرفتند. ایشان همچنین در حفظ کرامت ایرانیان تلاش و به شکایات آن ها رسیدگی می کردند.

Hamed Mr.Motivation 1638734072
پاسخ اجمالی: 
در آیات قرآن و برخی روایات اسلامی، شواهدی بر موحّد بودن اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله می توان یافت از جمله:
دلیل اول: استدلال به آیه 218 و 219 سوره شعراء
دلیل دوم: دعای حضرت عبدالمطلب علیه السلام هنگام هجوم ابرهه
دلیل سوم: سخن شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد پدرانشان
دلیل چهارم: سخن امیرالمومنین علیه السلام در مورد پیامبران
دلیل پنجم: خطاب به اباعبدالله امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین

Hamed Mr.Motivation 1638731511
پاسخ اجمالی 

حنیف یک کلمه اصیل عربى است که به معناى پاک دین و متمایل به دین حق است. گروهى در مکه و اطراف آن بدون تشکیلات و سازمان منظم تحت این عنوان شناخته شده بودند.

قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت محمد صلى الله علیه و آله را حنیف و مسلمان می داند و در بعضى از متون دینى کلمه حنیف و اسلام به یک معنا به کار رفته اند.

Hamed Mr.Motivation 1636823676

پرسش جدید