شباهت بین امام زمان و انبیا چیست؟  1. 1. سنت های الهی در تولد پنهانی ؛ حضرت موسی در زمان فرعون و حضرت ابراهیم در زمان نمرود
  2. 2. آغاز وظیفه امامت در کودکی حضرت عیسی در نوزادی اعلام  نبوت کرد و حضرت یحیی  در زمان نوجوانی و نابالغی پیامبر شدند حتی امام جواد در 7 سالگی و امام هادی در 9 سالگی به امامت  رسیدند.
  3. 3. سن ؛ حضرت نوح حضرت خضر
  4. 4. غیبت ؛ حضرت یوسف حضرت موسی حضرت یحیی
  5. 5. جوان زیستی و چهره جوان علی رغم کهن سالی؛ حضرت یحیی
  6. 6. اختلاف مردم درباره زاده شدن حضرت و شبهات حول آن ؛ حضرت عیسی
  7. 7. تحقق وعده خدا در ظهور حضرت ؛ ماجرا قوم حضرت نوح
  8. 8. صبر و شکیبایی امام زمان در گرفتاری دوران غیبت ؛ حضرت ایوب
  9. 9. قیام بعد از ظهر ؛ قیام رسول الله

نظرات


ارسال نظر :

پرسش جدید