تفاوت دیدگاه اهل سنت و شیعه در مهدویت چیست؟امامت اعتقادی شیعی است اما مهدویت اعتقادی اسلامی است.

متعصبین اهل سنت وهابی ها و سلفی ها خود را در اعتقاد مهدویت مجزا از شیعه می دانند. تفاوت بین شیعه و اکثرسنیان است و نه تمامشان

تفاوت ها عبارت اند از:

شیعه                                                                                                                                                                  

 1. امام مهدی نهمین فرزند از نسل امام حسین است
 2. امام مهدی فرزند امام حسن عسکری است
 3. امام مهدی در 15 شعبان سال 255 ه.ق. در سامرا متولد شده است و الان در بین ما حاضر هستند
 4. شیعه به طول عمر امام زمان معتقد است مانند حضرت نوح و در زمان ظهور صورتشان مانند یک فرد 40 ساله بنظر می رسد
 5. شیعه امام را امام غائب می داند
 6. امام حجت خدا نماینده خدا و معصوم است
 7. بعد از فوت امام رجعت اتفاق می افتد


 سنی

 1. امام مهدی از نسل امام حسن است
 2. امام مهدی فرزند شخصی به اسم عبدالله است 
 3. امام مهدی تا الان بدنیا نیامدند و بعدا ظهور می کنند و الان حضور ندارند
 4. امام را امام حی نمیدانند و به تولدشان اعتقاد ندارند و می گویند 40 سال قبل از ظهور متولد می شوند
 5. بر این امر معتقد نیستند
 6. امام را یک فرد معمولی می دانند 
 7. به رجعت معتقد نیست


نظرات


ارسال نظر :

پرسش جدید