کمترین اعتقادی که باید داشته باشیم تا مشمول مرگ جاهلیت نشویم چیست؟مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیة

اهل سنت هم این روایت را در منابع دارند

معرفت امامان مخصوصا امام زمان واجب است. اعتقاد به امامان قبل کمکی به شخص نمیکند اگر امام زمان خود را قبول نداشته باشد. فردی در زمان امام صادق از ایشان می پرسد: یک نفر پدر شما را قبول دارد و می گوید حق در این خاندان است اما در زمان حال خود می گوید که یکی دیگر از فرزندان امام را امام زمان خود قبول دارد حکم او چیست؟ امام در جواب فرمودند: به مرگ جاهلیت مرده است.

حداقل معرفت : یقین به وجود امام زمان به عنوان امام حی ؛  امام زمان را همچون پدرانشان حجت خدا بدانید ؛ باید به ظهور ایشان در آخر الزمان معتقد باشید و از فرمایشات ایشان اطاعت کنیم ؛ حضرت را معصوم و دارای فضائل حجج الهی بدانید

نظرات


ارسال نظر :

پرسش جدید